Business is booming.
Pretraži oznake

menu

Župnici

Donisimo popis imena župnika i godine od kada do kada su župnikovali u župi sv. Mihovila Arkanđela u Prenju.…