Business is booming.

Radovi na uređenju okoliša na Bobanovom

192

Nakon što se uredila unutrašnjost filijalne crkve Duha Svetoga na Bobanovom započelo se uređenjem i njezina okoliša. Sredinom lipnja počeli smo s postavljanjem partera oko crkve.

Ukupna površina koja će se popločati kockama je oko 1.000m2 , osim kocke postavit će se i likovi arkanđela Mihovila, Rafaela i Gabrijela te anđela čuvara, a uz stazu koja vodi do crkve postavit će se simbol Duha Svetoga i sedam manjih krugova s ispisanim sedam darova Duha Svetoga. Nadamo se da će radovi teći predviđenom dinamikom.